Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

Boligudbygning er uden økonomisk betydning

Hørsholm kommune har udsigt til store og massive boligbyggerier de kommende år. Og butikscenter ved Kokkedal station og Cirkelhuset. Det vil markant ændre mange områders karakter: Kokkedal station, PH-parken, arealet ved Cirkelhuset, Hannebjerg, Usserød Kongevej med flere. Den økonomiske fordel for kommunekassen er til at overse. De kommunale udligningsordninger betyder, at omkring 300 nye boliger kun giver en årlig nettofordel på ca. 2 mio. kr. set i forhold til kommunens årlige driftsudgifter på ca. 1500 mio. kr. Altså en forsvindende fordel. Det viser beregninger, som kommunen fik udarbejdet i 2017.

Tilflyttere vil give lidt mere omsætning i forretningerne, hvis der ikke samtidig etableres flere butikker som f.eks. påtænkt ved Kokkedal station. Til gengæld vil biltrafikken blive yderligere belastet, og byens stadig åbne og grønne karakter ændres negativt. Store støjgener ved kommende byggerier og tung byggepladstrafik må også forudses. Man tør jo næsten ikke nævne ordet pilotering, som kan drive omkringboende til vanvid og genere langt omkring.

Så hvorfor dog plastre kommunen til med store og massive bebyggelser på de endnu åbne og grønne områder? Det kunne jo også være, at fremtiden viser behov for arealer til formål, som vi ikke kender endnu?

Ib Tune Olsen, Hørsholm (SF) kandidat