Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

SF: Hørsholm kommunes nye whistleblowerordning bør være helt neutral

Hørsholm Kommune får snart en whistleblowerordning, så de ansatte har et sted at henvende sig, når de fx ønsker at indberette lovovertrædelser, fordi de har viden eller begrundet mistanke om ulovlige eller andre alvorlige forhold i kommunen. Ordningen… Read More

SF’s handleplan for Hørsholms børn og unge 2021-2024

”I Hørsholm Kommune er vi fælles om det gode børne- og ungeliv. Vi giver alle børn og unge mulighed for at opnå deres fulde potentiale. Vi står på tæer og har høje ambitioner for børn og unges læring,… Read More

Hurra for sommeråbent i Hørsholm svømmehal

Sommerferien er i gang, og der har været gang i mange spændende aktiviteter for børn og unge i Hørsholm. 35 forskellige sommerferieaktiviteter fordelt på flere uger og aldersgrupper med kortere og længere forløb arrangeret i samarbejde med lokale… Read More

Værdig alderdom: Ud ad bagdøren eller æres med sang?

Hvordan vil man selv gerne forlade dette liv? For nogle dage siden var der stor avisomtale af en oplevelse, som plejehjemsbeboere på et plejehjem i Fredensborg kommune oplevede som chokerende og uværdigt: En kiste blev listet ud af… Read More

SF: Drop frivillige nationale test i skolerne – giv børn og unge ro på!

Når vi efter sommerferien starter det nye skoleår i Hørsholm er det SF’s ønske og anbefaling, at vi dropper de frivillige, nationale test. De frivillige nationale test er selvsagt.. frivillige. Vi har muligheden for at takke nej til… Read More

SF ønsker ”omsættertabel” til at sikre reelle normeringer og kvalitet i Hørsholms daginstitutioner

Vi i SF Hørsholm glæder os over, at der omsider kommer (positive) børnepolitiske meldinger fra K og S, der har fire ud af fem pladser i børnenes udvalg. I husker nok redegørelsen fra januar 2021, der angav, at… Read More

Vi skal have en genopretningsplan for børneområdet med flere pædagoger på stuerne

Der skal findes 20 mio. kroner i budget 2021-22, hvis vi skal nå minimumsnormeringerneAf Louise Zabel, spidskandidat for SF ved kommunalvalget 16. november 2021 I ”Redegørelse for normering på dagtilbudsområdet i Hørsholm Kommune” kaster Center for Dagtilbud og… Read More

Hørsholm mangler stadig penge til ordentlige normeringer på børneområdet – lad os takke ja til gratis tilbud om at få målt indeklimaet i vores daginstitutioner

Børneområdet 0-6 år har det svært i Hørsholm. Vi halter langt bagefter de minimumsnormeringer, som SF har kæmpet for at få S-regeringen med på i Folketinget. 1 voksen til 3 børn i vuggestuen; 1 voksen til 6 børn… Read More

Friplejehjem med indbyggede risici

I et læserbrev anbefaler Mogens Buch-Larsen hurtig etablering af et friplejehjem blandt andet baseret på påstand om, at ”der er ganske mange penge at tjene ved at få den bedst mulige drift af plejehjemmene”. Hvordan skulle det ske?… Read More

Hvad er den skjulte dagsorden med de to friplejehjem?

Hvis der skal bygges flere plejehjem i Hørsholm, så bør det efter SFs mening være kommunale plejehjem og ikke private. Det har vi vist understreget. Men det vigtigste er naturligvis at undgå at få plejehjemspladser, der reelt ikke… Read More