Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

Excelark-normeringer lever ikke op til loven om minimumsnormeringer

Valget står for døren, og kommunalpolitikerne i Hørsholm har med 3 millioner kroner årligt ’fremrykket de lovbestemte minimumsnormeringer’ i det nye budget.

Desværre baserer dette regnestykke sig på statistikker, der ikke matcher det reelle antal pædagoger på stuerne. Så tro ikke, vi er i mål i Hørsholm.

BUPL har udregnet, at det vil kræve mellem 9 og 11 millioner årligt at leve op til den lov, som først snart er ved at være klar.

Derfor har SF på Christiansborg kæmpet for, at kravene i loven sikrer nok pædagoger og pædagogiske assistenter i hverdagen på stuerne, så børnene får det nærvær og omsorg, de har brug for.

Og hvor de voksne får arbejdsvilkår og plads til faglighed, så de faktisk kan få kvalitet i deres arbejde. Måske det kunne lokke flere til?

Vi har fx skærpet, at børn 0- 3 år er vuggestuebørn og normeringen skal overholdes. Og vi har krævet, at alle kommuner skal arbejde med gennemsigtighed og lade sig inspirere af Fredensborgs omsættertabel, så forældrene bedre kan følge med i, hvor mange pædagoger, der reelt er på stuerne. Det koster flere penge, og derfor skal der laves en 8-årig genopretningsplan.

Læs vores indlæg om Jacob Marks holdning til Hørsholms initiativer vedrørende minimumsnormeringer