Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

Gik salgsarbejdet galt for PH-grunden?

Af Louise Zabel og Ib Tune Olsen SF-kandidater ved kommunalvalget i Hørsholm

Salgspriserne for PH-grunden overrasker, ja nærmest chokerer.

Siden Hørsholm kommune købte det gamle Usserød Sygehus af Regionen for knapt 70 mio kr., har kommunen lagt rigtig mange kræfter og penge i at udvikle en ny lille bydel, som skal gøre stedet særdeles attraktivt at bo i. Det er rigtig positivt, men kvaliteten og indsatsen skulle jo gerne også afspejle sig i nogle fine salgspriser for arealerne, som kan komme fællesskabet, kommunekassen, til gode.

Der er nu offentliggjort et næsten endeligt regnskab, som viser, at salgspriserne kun med nød og næppe dækker omkostningerne.

Det er besluttet, at køberne skal anlægge underjordiske parkeringspladser i stedet for at optage megen plads til P-pladser m.v. på arealet. Fint nok. Det vil løfte kvaliteten af det færdige område, men bør jo også til dels afspejle sig i salgspriserne for arealet. Anlæg af carporte eller garager ville i øvrigt også have kostet investorerne en del. Så parkeringskældrene er jo ikke en ren merudgift.

Hvor meget har de heldige investorer så måttet betale?

Det solgte areal har indbragt kommunen 109 mio. kr., når der ses bort fra salg af et lille areal til Sophielund for anslået 7 mio. kr.

Lokalplanen (nr. 170) giver investorerne mulighed for at bygge op til 250 boliger fordelt på max. 27.200 etagemetre. Det giver køberne en ren grundpris på 436.000 kr. i gennemsnit pr. bolig. Det lyder som den rene foræringspris til investorerne.

Hvad er der gået galt? Arealerne har været offentligt udbudt, men har salget været godt nok forberedt?? Er relevante investorer blevet godt nok orienteret om dette meget interessante areal. Selv meget attraktive arealer sælger ikke sig selv, slet ikke i disse tider, hvor kommunerne kappes om at tiltrække byggeinteresserede. Der har været mange konsulenter med i forløbet, måske er der til slut blevet sparet på de salgskyndige?