Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

Hørsholm bør have en borgerrådgiver

Af Ib Tune Olsen og Louise Zabel, SF Hørsholm

SF har på finansloven fået afsat penge til, at flere kommuner bør kunne få ansat en borgerrådgiver. En borgerrådgiver er en uafhængig og neutral person, der som en slags kommunal ombudsmand, kan være med til at løse vanskeligheder mellem en borger og sagsbehandlere.

Hos en borgerrådgiver kan man klage over kommunens sagsbehandling, personalets adfærd og udførelsen af praktiske opgaver, f.eks. undervisning, dagpasning, hjemmehjælp og gaderenholdelse.

Man kan få hjælp til at forstå en afgørelse fra kommunen og få information og rådgivning om, hvordan man klager over en afgørelse. Man kan også komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og betjening kan forbedres.

En borgerrådgiver kan således være en god hjælp for både borgere og kommunen.

Mange kommuner har allerede etableret en sådan lokal ordning til stor fordel for både borgere og kommune.

SF i Hørsholm foreslår, at kommunen søger om at få del i de afsatte penge til en borgerrådgiver.