Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

Hørsholm mangler stadig penge til ordentlige normeringer på børneområdet – lad os takke ja til gratis tilbud om at få målt indeklimaet i vores daginstitutioner

Børneområdet 0-6 år har det svært i Hørsholm. Vi halter langt bagefter de minimumsnormeringer, som SF har kæmpet for at få S-regeringen med på i Folketinget. 1 voksen til 3 børn i vuggestuen; 1 voksen til 6 børn i børnehaven. Tænk, at det skulle blive til lov før, at det blev accepteret som en absolut nødvendighed at sikre hænder nok til at sikre vores børn en tryg og udviklende hverdag i kommunernes daginstitutioner.

På det seneste møde i Kommunalbestyrelsen blev tallene for økonomien for minimumsnormeringerne de kommende år lagt frem. Det ser stygt ud. For vuggestuebørnene hedder normeringen i dag 4,22 barn pr. voksen, og i 2024 er man ”nede” på 3,78 barn pr. voksen. For børnehavebørnene hedder normeringen i dag 9,01 pr. voksen, og i 2024 er man ”nede” på 8,06 barn pr. voksen. Hverken 3 eller 6, så der skal flere penge til: 10.044.800 kroner til vuggestuerne og 9.842.100 til børnehaverne. Men for os i SF handler minimumsnormeringer ikke om tal i et excelark. SF vil være sikre på at skaffe reelle hænder på stuen og i institutionen – ikke ”tal på taget”. Det handler om børn, forældre, pædagoger og pædagogiske assistenters liv og arbejdsliv. Og det kræver prioritering. Derfor skal kommunens sparsomme midler ikke bruges til plejehjem, der ikke er behov for. De skal bruges på kvalitet til børnene!

Og hvis vi skal sikre kvalitet til børnene, skal der være uddannede pædagoger og pædagogiske assistenter nok, der gider arbejde i Hørsholm. Hørsholm Kommune bør takke ja til tilbuddet om gratis kortlægning af og rådgivning om indeklimaet i en række daginstitutioner som et led i et treårigt projekt fra Realdania og Rådet for Grøn Omstilling. Formålet er løfte niveauet for indeklimaet, fordi børn i al for høj grad udsættes for sundhedsskadelige kemikalier, høje CO2-niveauer, temperaturudsving, støjbelastning, fugt, ultrafine partikler og radon til skade for deres koncentration, indlæring og helbred. Vi i SF mener, vi har brug for al den hjælp, vi kan få for at højne kvaliteten for børnene i Hørsholm.