Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

Hørsholm for alle hørsholmere

Tak for besøget i dag fra Trine Torp, der er SF’s fantastiske social- og psykiatriordfører, uddannet psykolog og ved vildt meget om det specialiserede børneområde. Det har vi brug for i Hørsholm!

Jeg og SF vil arbejde for, at vi får udarbejdet en inklusionsstrategi på tværs af byens skoler og PPR sætter ramme og retning for, hvordan vi skaber skoler, der giver plads til flere typer af børn – også dem med særlige behov. Det kræver faste inklusionsteams på skolerne med varige midler til kompetente inklusionsmedarbejdere og trygge, rare lokaler at finde “helle” i.

Skolerne er hårdt presset økonomisk og bliver ofte klemt så snart børnene har særlige behov. Men der skal være plads til at børn er forskellige! Det skal ikke være forældrene, der skal slås for at gætte sig til de rette tilbud. Det kan faktisk også økonomisk betale sig at sætte tidligt ind og give den rette hjælp, så snart udfordringerne melder sig. Men det er en investering i “forebyggelse” frem for brandslukning og symptombehandling.

SF kæmper i finansloven for at afsætte 125 mio. kr. til et løft af PPR i kommunerne. jeg håber det lykkes. Men vi skal også politisk turde blive enige om en retning for inklusion i Hørsholm med en fælles strategi og handleplan, så det ikke er op til hver enkel familie at råbe sig vej. PPR er presset og har stor udskiftning i medarbejdere. Netop kompetencerne, stabilitet og en koordineret indsats på tværs af skoler og institutioner er afgørende, fordi særlige behov er svære og kræver individuelle, specialiserede vurderinger og løsninger. Det skal ikke først være, når skolefraværet melder sig, at der sættes ind. Men det kræver vi forstår børnene.

Vi skal prioritere at samarbejde med VISO (den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation) og  den “fremskudte funktion” i den regionale børne- og ungdomspsykiatri, hvor kommunerne kan hente den rette viden og hjælp og på den måde opkvalificere PPR, skoler og institutioner, når det handler om børn med særlige behov. Fællesskab giver håb❤