Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

Hvad er den skjulte dagsorden med de to friplejehjem?

Hvis der skal bygges flere plejehjem i Hørsholm, så bør det efter SFs mening være kommunale plejehjem og ikke private. Det har vi vist understreget. Men det vigtigste er naturligvis at undgå at få plejehjemspladser, der reelt ikke er behov for. Det vil nemlig belaste kommunens økonomi alvorligt, og det er det sidste, vi har brug for, når der stadig mangler midler til både børn og ældrepleje.

Kommunens administration advarede allerede med afsæt i en tidligere behovsanalyse mod etablering af to nye plejehjem. En helt ny analyse viser nu, at behovet vil blive meget mindre end hidtil antaget, nemlig et behov på mellem 13 og 33 nye pladser i 2030, så med to nye plejehjem med 130 pladser, tegner der sig en overkapacitet på mellem 97 og 117 pladser!

Socialdemokratiet og Det radikale Venstre mener, at man skal tage prognosernes advarsler alvorligt. Det er SF enig i. Tilsyneladende er de øvrige partier i kommunalbestyrelsen fortryllet af tanken om to nye plejehjem. Er der en skjult dagsorden bagved om nedlæggelse af pladser på eksisterende plejehjem eller neddrosling af hjælpen til at blive passet i eget hjem, så en plejehjemsplads virker mere tiltrækkende? Ellers virker det økonomisk uansvarligt. Måske det blot er et flot (men i vores øjne økonomisk uansvarligt) signal op til det forestående kommunalvalg. Der er jo ikke brug for de mange pladser, og det er kommunen´, der kommer til at hæfte for dem.