Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

Klima-ambitioner skal ikke kun være valgkamp

SF er helt enig i Morten Slotveds udtalelser om, at vi skal ruste kommunen til fremtidige klimaudfordringer. SF mener, at Hørsholm skal gå forrest blandt kommunerne og ikke bare følge trop. Vi ønsker SF i kommunalbestyrelsen netop for at være vagthunden, der gør alarm, hvis kommunen ikke lever op til de flotte ambitioner.

Hørsholm kommunes CO2-udledninger skal reduceres med mindst 40% i 2030, men vi vil gerne gå videre. Vi ønsker ”smarte” besparelser i vejbelysningen, reduceret energiforbrug i bygninger og idrætsanlæg. Vi støtter, at kommunen i samarbejde med Novafos realiserer en ambitiøs varmeplan som i høj grad baserer sig på solvarmeanlæg, varmepumper og udbygning af fjernvarme. Det er vigtigt, at kommunen melder planer ud i tide og støtter med konsulenthjælp til borgere og virksomheder omkring reduktion af fossile energier.

Vi har mange andre ønsker på klimaområdet, ikke mindst at hensyn til, at klima vejer tungt i kommunens udbygningsplaner. SF mener, at planen for Kokkedal station er meget dårlig. Vi går ind for, at man i stedet for overbebyggelse holder stationsområdet åbent og grønt. Man kan fremme brugen af en af kollektiv trafik ved bedre P-pladsmuligheder både for biler og cykler.