Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

Så et frø – mød SF i Gågaden

Hvis Hørsholm også i fremtiden skal opleves som et attraktivt sted, skal de grønne og åbne dele af kommunen behandles med stor omtanke. De mulige byggesteder skal udvikles med varsomhed og fortsat medvirke til en grøn og åben oplevelse. Bebyggelse nu afskærer for fremtidig udnyttelse. Det er vigtigt at bevare muligheder til fremtiden, hvor der også kan vise sig helt andre behov. Rolig og afdæmpet fortætning og bebyggelse er ikke lig med stilstand eller tilbagegang. Økonomisk vækst er i årtier blevet et helligt mål, men det er vigtigt at satse på kvalitativ vækst og ikke på stadig mere af det samme.

SF Hørsholm har lavet en grøn handleplan, hvor vi bl.a. foreslår

· Landzonen vest for Helsingør-motorvejen skal bevares som skov og åbent land. Området kan med trampestier åbnes lidt op til rekreative formål.

· Kyststrækningen syd for havnen er vanskelig at passere med bl.a. stensætninger og badebroer. Vi skal åbne for bedre adgang og med tydelig skiltning, så alle kan glædes over en tur langs vandet

· Nattergale-engen bør fredes. Et stort, lækkert og grønt området, der kan gøres endnu bedre og med plads til mere natur – inden nogen får nye idéer til flere byggefelter. Andre åndehuller i byområdet bør også bevares. Fx den grønne kile fra Ådalsparkvej til Bolbrovej og de små boldbaner øst for Usserød å.

· De områder, som allerede er udlagt som byggearealer, bør bebygges med stor omtanke, i et roligt tempo og medvirke til og ikke modarbejde Hørsholm som en grøn og åben kommune.

· Og så skal der mere liv i det grønne med øget fokus på mangfoldighed af planter, dyr, sommerfugle og insekter – både på kommunens arealer, men også i haverne og på altanerne for alle, der har lyst.

SF står derfor klar i Gågaden i Hørsholm pinselørdag 22. maj 2021 fra kl.10 og deler små poser af blomsterfrø ud. Kom forbi – og hør evt. mere om vores grønne planer, lyder opfordringen fra SF-kandidaterne.

Læs SF-Hørsholms grønne handleplan 2022-2025 ved at trykke linket herunder