Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

SF: Byggeplanerne for Rådhusgrunden bør dæmpes

Et flertal i Hørsholm kommunalbestyrelse vedtog i december en ramme for udnyttelse af den tidligere rådhusgrund. En privat investor skal inden for den ramme udvikle et forslag til en fremtidig bebyggelse, som skal formidle overgang mellem eksisterende villakvarterer og Ådalsparken. Efter tidsplanen må det være på trapperne?

Der har tidligere været foreslået en bebyggelse i op til 4-5 etager mod kystbanen og Ådalsparken, mens bebyggelsen skulle trappes ned til maksimalt 2 etager mod det eksisterende parcelhuskvarter. I det vedtagne oplæg anfører kommunalbestyrelsens flertal at ville tilstræbe, at der højest bygges i 3 etager. Det lyder fornuftigt, og SF anbefaler maksimalt to etager mod det eksisterende parcelhuskvarter.

Der lægges op til en bebyggelsesprocent på max. 60 mod nuværende 40%, og det vil muliggøre omkring 190 boliger på gennemsnitlig 100 m2 udover bibeholdelse af den nuværende idrætshal. Det lyder voldsomt og meget massivt – mindre må kunne gøre det?

I oplægget åbnes for en evt. lukning af Kystbanevej, som i dag betjener en del biltrafik mellem Bolbrovej og Ådalsparken/ Højmosen. Men det flytter den trafik ad en stor omvej fx via Alsvej, som ikke just fremmer en reduktion af trafikmængden, der i forvejen er ret kraftig gennem Hørsholm. En lukning bør kræve meget nøje overvejelser og skal modsvares af helt klare fordele for den kommende bebyggelse.

I forslaget tales der meget om en ny grøn, bæredygtig og levende bydel. Det lyder jo fint. Langs Kystbanevej og langs en sti syd for den påtænkte bebyggelse er der i dag et pænt levende hegn af træer og buske. Der er ikke store træer, men dog en grøn afskærmning, som meget gerne skal bevares, hvis det grønne indtryk skal bestå. Nye træer kan naturligvis plantes, men det tager jo år, inden de begynder at ligne noget.

Alt i alt håber SF i Hørsholm på, at vi ender med et meget behersket og velovervejet slutprojekt.