Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

SF: Drop frivillige nationale test i skolerne – giv børn og unge ro på!

Når vi efter sommerferien starter det nye skoleår i Hørsholm er det SF’s ønske og anbefaling, at vi dropper de frivillige, nationale test. De frivillige nationale test er selvsagt.. frivillige. Vi har muligheden for at takke nej til dem i kommunen. Og det bør vi gøre, for vi ved fra undersøgelser, at de nationale test hverken siger noget om det enkelte barns faglige niveau eller kan bruges som et pædagogisk redskab for lærerne. Det må være rigeligt med de obligatoriske tests.

Mange af vores børn har siddet hjemme i flere måneder i løbet af 2020/21. Nu er de endelig kommet tilbage til skolen, og så skal de og lærerne ikke bruge deres sparsomme tid og energi – alene for testens skyld. Hørsholm har en høj andel af skoleværgrende børn med meget ulovligt fravær (ikke sygdom eller aftalt). Siden PISA-regimet rullede ind over skolerne har der været alt for stort fokus på præstationer, og mange børn og unge bliver hårdt ramt af det, viser mange studier. For nyligt udkom bogen ”Præstationskultur” af lektor Anders Petersen og ph.d-studerende Søren Chr. Krogh, der med sit projekt undersøger, hvordan præstationskultur, køn og sociale medier påvirker udskolingselevers daglige trivsel og mentale sundhed. En lang række udsagn fra de unge understreger, at elevplaner, nationale test, uddannelsesparathedsvurderinger, karakterer og eksamener bekræfter dem i, at de skal være og præstere på en bestemt måde for at være gode nok. Og det hele ’flashes’ naturligvis på de sociale medier.

SF’s Jacob Mark har spurgt børne- og undervisningsministeren, hvor mange frivillige nationale test, der er blevet gennemført fra de blev indført og til nu. Siden skoleåret 2012/2013 har de kommunale og private institutioner bare i Hørsholm afholdt 1.975 flere frivillige nationale test mere end vi behøver!! Det er altså udover de test, eleverne skal tage obligatorisk. Lad os droppe meningsløse test og unødigt pres på vores elever i de kommende skoleår. Det bestemmer vi nemlig selv, og vi i SF ønsker at give vores børn og unge mere ro på – det haster!