Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

SF: Friplejehjem er med en del indbyggede risici for kommunen

I et læserbrev anbefaler Mogens Buch-Larsen hurtig etablering af et (privat) friplejehjem blandt andet baseret på påstand om, at ”der er ganske mange penge at tjene ved at få den bedst mulige drift af plejehjemmene”. Hvordan skulle det ske?

SF siger nej til løndumping ved aflønning under overenskomstmæssig løn; Nej til at medarbejderne skal løbe endnu stærkere; Og nej til ringere pleje og pasning af de ældre. Teoretisk kunne der også være tale om en mere effektiv tilrettelæggelse af arbejdet, men plejehjem har eksisteret i mange årtier, så mon ikke det allermeste på dette område er udnyttet? Det er derfor særdeles svært at se, at ”der er ganske mange penge at tjene”. Public service er ikke meningen at skulle tjene penge på.

Til gengæld er der en del ulemper og risici som det er set i andre kommuner: Kommunen står for og er ansvarlig for den sundheds- og sygeplejemæssige indsats. Grænsen mellem denne indsats og den almindelige plejeindsats er en vanskelig gråzone, hvor der er reel risiko for, at det private plejehjem overudnytter kommunens sygepleje til skade for de kommunale plejehjem eller til økonomisk belastning for kommunen, men til økonomisk gevinst for ejerne af det private plejehjem. Den situation kan ejerne naturligvis tjene penge på.

Kommunen har også tilsynspligt med private plejehjem, men er på mellemhånd og har ikke mulighed for direkte indgreb, hvis forholdene ikke fungerer helt godt. Et privat plejehjem kan i yderste fald gå konkurs, som det er sket flere steder, og så er kommunen forpligtet til at sikre fortsat plejehjemsindsats.

Der er også mulighed for, at et privat plejehjem fravælger de mest plejekrævende beboere. Det vil svare til privatskolers fravælgelse af de mest ressourcekrævende elever. Der kan ligeledes opstå problemer med at sikre kommunen ret til et antal pladser og omvendt betaling for evt. ikke benyttede pladser.

Etablering af et privat plejehjem belaster ikke den anlægsramme, som kommunen er underlagt. Til gengæld belastes udgiftsrammen med ca. 30.000 kr. årligt pr. beboer. SF i Hørsholm er tilhænger af kommunalt ejede og drevne plejehjem