Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

SF Hørsholm har særligt fokus på børn med særlige behov

Hvordan går det i Hørsholm med inklusionen af børn med særlige behov? Det er jeg meget optaget af, fordi jeg som forælder har oplevet en gråzone for dette komplicerede område, og fordi vi som kommunen i stigende grad oplever flere familier, der har udfordringer, der ligger mellem børneområdet, handicapområdet og socialområdet. Økonomisk set er vi som lille kommune ikke nødvendigvis specialister og må klogeligt hente hjælp og tilbud udefra, men det er dyrt og svært, uden at vi altid kan være sikre på kvaliteten. Så hvordan går det hos os?

Det specialiserede børneområde har været i frit fald siden kommunalreformen i 2007, hvor det specialiserede område generelt blev flyttet fra amterne til kommunerne uden de nødvendige midler. Og så var der lige inklusionsloven i 2012, der med rette kastede lys på, at alt for mange børn ikke kunne rummes i folkeskolen, men hvor mange børn, og hvordan kan de inkluderes og hermed favnes af fællesskabet, og hvornår starter behovet for specialundervisning? Det har kommunerne øvet sig på bl.a. med hjælp fra Den nationale videns- og specialrådgivnings-organisation (VISO), men er der mon medfulgt de nødvendige økonomiske midler og eftervidereuddannelse af lærere, pædagoger og psykologer, der skal inkludere disse børn?

Det er én af mine store mærkesager frem mod kommunalvalget, trods at det er et faglig svært område – men med knap 9 års erfaring som mor inden for området, mener jeg at være kvalificeret. Jeg er meget tilfreds med kommunens nye taskforce Tidlig indsats, hvor Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) skal styrkes på rådhuset og har fået ny leder, så der kan opbygges og sendes kvalificerende hjælp ud til både institutioner og skoler så tidligt som muligt – Måske børnene fx har brug for udskudt skolestart? Her skal forældre inddrages i beslutningen i et tættere samarbejde – også når børnene er kommet i skole. Inklusionsstrategien fra 2013-2018 skal opdateres for vores skoler, så de får de rette værktøjer og midler, hvis de mangler. For det er vigtigt for de børn og familier, der kæmper sammen med skolerne og institutionerne om at finde vejen til børnenes trivsel, faglighed og udvikling.