Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

SF: Hørsholm kommunes nye whistleblowerordning bør være helt neutral

Hørsholm Kommune får snart en whistleblowerordning, så de ansatte har et sted at henvende sig, når de fx ønsker at indberette lovovertrædelser, fordi de har viden eller begrundet mistanke om ulovlige eller andre alvorlige forhold i kommunen. Ordningen er et krav fra et EU-direktiv, og SF bakker klart op.

SF støtter medarbejdernes mulighed for at ytre sig frit, uden risiko for repressalier og med sikkerhed for at blive taget alvorligt, hvis de oplever uhensigtsmæssigheder og kritisable forhold i deres arbejde med at hjælpe borgerne. Og det skal ske via en helt neutral ordning uden kasketforvirring.

SF ærgrer sig derfor over, at politikerne i Økonomiudvalget netop har valgt at anbefale Kommunalbestyrelsen, at kommunen selv skal varetage opgaven. Det skal ske i form af personalechefen, der via en ”helle-ordning” som ”upartisk person” skal lede arbejde med anmeldelser, kvittering, proces og opfølgning, der i praksis foretages af Center for Økonomi og Personale.

En anden mulighed var ellers at uddelegere opgaven til ekstern tredjepart, fx en advokat eller revisor. Kommunen vil stadig have ansvaret for opgaven. Ifølge referatet fra Økonomiudvalget er der indhentet pristilbud fra et advokatfirma: Etableringsomkostninger er 64.500 kr.; de årlige udgifter er mindst 51.750 kr.

Det synes jeg er et lille beløb for at sikre, at kommunens mange medarbejdere og ledere kan føles sig betrygget i, at deres henvendelse håndteres helt neutralt. Hørsholm Kommune er en lille kommune, hvor det kan være meget personbåret, hvorvidt der opleves tillid fra de ansatte pædagoger, lærere, sosu’er osv. og dermed lyst til at gå til den chef, der i sidste ende ansætter og fyrer. Samtidig er der ikke langt til såvel kommunaldirektør som borgmester og kommunalpolitikerne fra denne personalechef.

Jeg ved økonomien er trang, hvorfor et andet bedste bud er at placere opgaven hos den nye kommende borgerrådgiver, som netop er ansat til at være uafhængig af kommunens forvaltninger, borgmestre og de politiske udvalg. Uanset skal ordningen føles tryg for at kunne blive en succes, fordi det er medarbejdernes oplysninger, der skal anvendes konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af eventuelle fejl og ulovligheder i kommunens borgerbetjening og administration.

Louise Zabel, spidskandidat for SF