Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

SF Hørsholm: Plejehjem er en kommunal kerneydelse

Af Louise Zabel og Ib Tune Olsen

I Hørsholm Kommunes udbud af arealet omkring Kokkedal station ønskes et friplejehjem. Der synes bred tilslutning i kommunalbestyrelsen til, at kommunen ikke selv direkte skal medvirke til at dække behovet for plejehjempladser. Efter sigende er der ikke råd. Er det fordi anlægspengene er brugt til andre ting?

I SF mener vi, det er vigtigt, at Hørsholm Kommune sikrer sig en væsentlig indflydelse på nye plejehjemspladser. Plejehjem er en fælles kommunal kerneydelse og en hovedopgave at anvende anlægspenge til. Endvidere finder SF placeringen lige op ad Kokkedal station uhensigtsmæssig, og vi foreslår den tidligere rådhusgrund eller byggefeltet langs Lågegyde eller syd for Louiselund.

Hvorfor er SF imod et friplejehjem? Et friplejehjem er et privat plejehjem, etableret med private penge og etableret som f.eks. aktieselskab eller selvejende institution, men primært drevet med offentlige tilskud. Det har ikke driftsoverenskomst med kommunen, som selvejende institutioner normalt vil have. Det giver friplejehjem større råderum og mulighed for et overskud til ejeren. Men SF ønsker ikke, at private ejere skal tjene penge på, at vi i Hørsholm kan sikre gode plejehjemspladser, der er et trygt sidste hjem for de ældre.

Hvis Hørsholm ønsker pladser på et friplejehjem, kræver det en driftsoverenskomst. SF mener, at kommunen enten selv bør forestå opgaven eller i det mindste sikre sig afgørende indflydelse via en driftsoverenskomst.

Et friplejehjem kan fungere helt uden sammenhæng med og på tværs af kommunens planlægning af ældreområdet. Kommunen kan heller ikke sikre, at særlige indsatser som f.eks. sundhedsinitiativer og efteruddannelse af medarbejdere kommer alle til gode.

Huslejen på et friplejehjem afhænger af lejeloven og skal harmonere med det lejeniveau, der i øvrigt findes i kommunen. Serviceniveauet på et friplejehjem er som udgangspunkt det samme som på øvrige plejehjem i kommunen. Men friplejehjemmet kan tilbyde tilkøbsydelser til beboerne. Det lyder besnærende, men skaber også ulighed blandt ældre borgere, hvor ikke alle har store formuer med sig. SF ønsker en ordentlig service og pleje for alle beboere, ikke kun dem, der har råd.