Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

SF Hørsholms vision for Kokkedal Station

Af SF Hørsholm Ib Tune Olsen og Louise Zabel

Hørsholm kommune har netop udbudt sin omfattende plan for bebyggelse ved Kokkedal Station.

Gennem mange år har Kokkedal Station været et glimrende trafikknudepunkt for alle os, der bruger den kollektive trafik til arbejde, skole, shopping og al det andet livet byder på uden for kommunegrænsen.

SF Hørsholm mener, at det bør være omdrejningspunktet for det videre arbejde med at gøre stationen endnu bedre – nemlig skaffe bedre og fortsat trygge parkeringsforhold for bilister og cyklister uden at spolere det dejlige grønne område, Kokkedal Station er placeret i. Tænk fortsat at kunne nyde de skønne træer, når man morgen som aften venter på at komme videre!

Så trods det aktuelle udbud bliver der forhåbentlig i den sidste ende stadig mulighed for et markant mindre omfattende byggeri. Der er jo også en lokalplan, der skal vedtages, men det måske bare en bagatel?

SF Hørsholms vision for Kokkedal Station består af fem fokusområder:

1) Vi skal fastholde de nuværende muligheder for trygt at kunne anvende busser og tog, hvorfor området skal være belyst, tilgængeligt og behageligt for såvel gående, som cyklister og bilister. Bilerne har ikke fortrinsret, så cyklister og fodgængere skal som bløde trafikanter prioriteres højest. De mørke hjørner på stationen kan jo lyses op og evt. kameraovervåges, ligesom der kan indgås tættere samarbejde med DSB og SSP i både Fredensborg og Hørsholm, hvis der er unge mennesker, der ”har for meget tid” eller mangler et bedre sted at være. Ifølge politiets rapport om tryghed på stationerne fra 2018-2020 er der sket et fald af hændelser på Kokkedal Station, og de været i den ”harmløse ende”, så vi er allerede på rette vej.

2) Vi skal fastholde de grønne omgivelser ved stationen til glæde for såvel stationens brugere som de mange, der bor ved stationsområdet – hvad enten det er i Hørsholm eller Fredensborg. Træerne langs skinnerne samt omkring cykelparkeringerne i begge ender skal ikke fældes, men netop bevares. Hørsholm skulle gerne bevare det skønne, grønne præg, der netop er grunden til, at vi er mange, der er flyttet hertil.

3) Vi skal sikre flere, men stadig trygge og gratis parkeringsforhold for cyklister og biler. Cyklisterne skal fortsat parkere tættest på stationen på begge sider af skinnerne med lys og nok af cykelstativer og løbende oprydning af gamle, ubrugte cykler. Bilisterne skal holde på de nuværende parkeringspladser, men da det er en kendsgerning, at der ikke er pladser nok, må vi nødtvunget evt. acceptere et parkeringsanlæg i få etager, der er åbent, lyst og muligvis kameraovervåget og med grønne planter på ydersiden. Anlægget skal placeres ét af de steder, hvor der i dag er parkering i forvejen. Al parkering som hidtil uden P-afgifter.

4) Er der behov for kollegieboliger kan der findes plads til den slags, fordi unge mennesker netop har et stort behov for at kunne færdes nemt til og fra skole, job m.v. Det skal dog kun ske i det tilfælde, at de ikke står i vejen for at sikre de parkeringspladser og trygge omgivelser, der var udgangspunktet for hele sagen om en ny og bedre Kokkedal Station. Ellers må kollegieboligerne placeres et andet sted.

5) Plejehjem og (familie)boliger så tæt på stationen er i øvrigt slet ikke hensigtsmæssig. Vi mangler i forvejen ikke trafik, og hvor skal børnene lege udendørs… Mellem bilerne på parkeringspladserne?