Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

SF: Hvad sker der med vores sorterede plastik i Hørsholm?

I Frederiksborg Amts Avis 17.06.2021 var en længere omtale af et nyt besøgscenter ved Norfors. Vi i SF synes, det lyder rigtig positivt, at der gøres en god indsats for yderligere at motivere de unge og alle andre til at gøre en seriøs indsats med sorteringen af affald. Direktøren er også glad for besøget, og siger blandt andet, at ”de fleste ikke ved, hvad der sker med affaldet, når det først er blevet smidt ud”.

Det er vi faktisk også nysgerrige på. Hvad sker der helt konkret med vores plastik? Plastik bliver jo i dag samlet i én bunke, når vi sorterer. Men hvad så? Ender det ”bare” i den store ovn eller i en container med skib mod fjerne egne til deponering eller afbrænding? Med interesse og bekymring har vi tidligere i foråret læst om forskeren Andreas Sommerfeldt, som har vundet DR og Informations konkurrence Ph.d. Cup 2021 og gennem sit arbejde med udvikling af genanvendelig plastik fundet ud af, hvor bøvlet det faktisk er at genanvende plastik. Der findes syv forskellige typer plastik, og hver type skal smeltes for sig, og det skal være helt rent. Derfor er det desværre langt fra sikkert, at plastikken bliver genanvendt som materiale:

”Den bliver med langt højere sandsynlighed brændt. Vi går i vores naivitet og tror, at alting kan genbruges, hvis bare man vil. Men vi mangler en strategi. Der mangler helt grundlæggende den egenskab, at al plastik kan genbruges”, siger Andreas Sommerfeldt til Information 26. april. Vi spørger derfor: Hvad sker der med vores sorterede plastik i Hørsholm?