Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

SF i Hørsholm spørger: Nyt om Kokkedal stationsområde?

På vegne af SF i Hørsholm, SF-kandidaterne Ib Tune Olsen og Louise Zabel

Senest 25. februar 2021 skulle selskaber, som var interesseret i køb af området omkring Kokkedal station, indlevere et købstilbud og forslag til udnyttelse af arealerne. Kommunen havde opstillet meget store krav til et acceptabelt tilbud:

”Det skal bidrage til at skabe liv og bedre bymæssige sammenhænge, herunder attraktive og trygge byrum, arkitektonisk kvalitet, gode boliger og grønne friarealer til alle.

Det skal indeholde et friplejehjem, en dagligvareforretning, attraktive boliger og byrum, samt parkeringsfaciliteter med plads til minimum 350 pendlerparkeringspladser.

Det skal bidrage til at skabe bedre forhold for både biler, cykler og fodgængere.”

SF i Hørsholm har sammen med en lang række beboere i stationens nærområde forlods været meget skeptisk over for blandt andet omfanget af byggeri på den ene side og det i lyset heraf beskedne mindstekrav til parkeringspladser. Der er ganske enkelt ikke plads til det hele!

Vi er klar over, at hvis kommunen har modtaget brugbare tilbud, så vil det kræve en nøjere teknisk og politisk gennemgang og stillingtagen. Vi kan forstå, at Kommunalbestyrelsen faktisk kan sige nej tak, og det er da en god start.

Men med den meget store betydning for hele Hørsholm kommune og nabokommunen venter vi i stor spænding og håber på, at et lille slør kan løftes for, om der er modtaget relevante tilbud, som der kan arbejdes videre med? Vi har jo lært at åbenhed om disse store udviklingsprojekter faktisk kan fremme forståelsen og velvilligheden, hvis bare politikere og borgere får ren besked og så tidligt som muligt.