Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

SF: Klimaindsatsen i Hørsholm – svært i det store, svært i det små

Klimarådet har vendt tommelfingeren nedad til regeringens hidtidige indsats for at imødegå klimaudfordringerne. Indtil nu har indsatsen været for svag, for sen og for uambitiøst, vurderer Klimarådet. På regeringsniveau er der tale om de store, tunge og vægtige tiltag, der skal løfte en stor del af den samlede opgave.

Regioner, kommuner, private virksomheder og borgerne skal hver især og tilsammen løfte en meget stor mængde opgaver, som på grund af mængden, tæller meget, selv om det enkelte løft er ret så beskedent.

SF i Hørsholm kan konstatere, at det desværre også kan knibe med de små tiltag. Et ganske illustrerende eksempel er den forlængelse af issæsonen i Hørsholm Skøjtehal, som Hørsholms Sport-, Fritid-og Kulturudvalg vedtog i sit møde i februar.

Det skete efter ønske fra de lokale brugere af skøjtehallerne, som på grund af Coronarestriktionerne har fået deres sæson reduceret, hvilket selvfølgeligt er rigtigt ærgerligt for dem.

Den ekstra udledning af CO2 synes da også blot at være den berømte dråbe i havet, men dog nok til at Hørsholm Kommune ikke kan leve op til den reduktion, som kommunen har forpligtet sig til i en Klimakommuneaftale. Altså et ganske godt eksempel på, hvor svært det også kan være at levere de ganske små bidrag, når det gælder kampen for vores fælles klima.