Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

SF: Lad os få en arkitekturpolitik vedtaget sammen med den nye kommuneplan

Forslaget til ny kommuneplan åbner bl.a. for højt byggeri på rådhusgrunden. Hørsholm trænger til et uvildigt Arkitektråd ligesom i Hillerød Kommune.

Kommunalbestyrelsens flertal (K-S-R) kan åbenbart ikke få nok højde og omfang på alle mulige byggerier for at skaffe boliger. Rådhus-grunden, hvor det tidligere rådhus lå, er igen i spil til et højt boligbyggeri, viser forslaget til ny kommuneplan. Flertallet havde ellers i december 2020 vedtaget at stile mod højst 3 etager efter protester mod højde og omfang. Måske fokus er på endnu flere penge i et salg, som kan muliggøre op til 5 etager. Men det vil flugte med højden i de lave boligblokke i Ådalsparken og bestemt ikke være en blød overgang til de tilgrænsende villakvarterer i et plan.

Men det giver selvfølgelig mulighed for flere boliger. Men hvad med udseendet på de nye bygninger? I det tidligere oplæg fra kommunen var der peget på muligt byggeri med meget små vinduer med henvisning til bygningsstilen i tilstødende Fuglemosevænge, og der var vist et foto af en helt ny lille tilbygning med særdeles små vinduer til en af villaerne, hvor kvarteret ellers er karakteriseret af meget store vinduespartier. Det hænger ikke sammen! Hørsholm fortjener smukke bygninger – ikke massive, kedelige og skrabede betonbygninger.

SF i Hørsholm foreslår, at vi i kommunen får vedtaget en arkitekturpolitik, der som værktøj for bygherrer og kommune bruges til at screene projekter og sætte fokus på kvalitet i arkitekturen helt fra den tidlige proces. Kravene kunne være smukke detaljer; gode, bæredygtige materialer; og ikke mindst sammenhæng, luft og rekreative byrum mellem husene. Der skal nedsættes et uvildigt arkitekturråd bestående af eksterne arkitekter, der deltager i arbejdet og fremmer den arkitektoniske kvalitet. Begge dele har de med stor succes i Hillerød Kommune for netop at undgå de værste bygningsfadæser, der ofte kan opstå, når økonomien sættes forrest. Lad os være klogere end det.