Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

SF: Lad os styrke nye fællesskaber og møder mellem os i Hørsholm

Af Louise Zabel, spidskandidat til kommunalvalget i Hørsholm

SF kæmper for frihed til det enkelte menneske. Det sker i stærke fællesskaber, fordi det ellers kun er de stærkeste, der er fri ned mulighed for frie valg. Det kan vi fx i kulturen, i naturen. I mødet mellem mennesker. Både dem, vi kender i forvejen, og dem, vi ikke vidste, vi havde lyst til at mødes med. Fx i fritidsklubben, hvor børn mødes på tværs af hjem, familier og baggrund og finder sammen om fælles interesser sammen med voksne, der netop har blik for, at fællesskaberne skal give rum og frihed til alle.

Hvornår har du sidst inviteret en fremmed med i legen? Hvornår har du sagt ja til leg, selvom det kommer fra andre end dem, du er tryggest ved? Hvornår har du rakt hånden frem eller givet et smil til et medmenneske – ikke fordi du nødvendigvis får noget ud af det, men fordi du har omsorg for dem, der bor i nærheden eller møder tilfældigt, når du går en tur?

SF støtter varmt det frivillige arbejde, der foregår i Hørsholm. Vi har en lang række klubber og foreninger, ligesom vi i stigende grad får skabt rekreative byrum som Hørsholm Skatepark, hvor unge kan hænge ud og få rørt sig væk fra pc’en, ipaden eller Playstationen. Men vi skal fortsat gøre mere for at række ud til alle dem, der ikke har en forening eller en gruppe at være i. Har de unge nok steder at kunne deltage i fællesskaber med indbydende rammer og voksne med lyttende ører? Så de ikke blot sidder i egne ”celler” på værelset og opbygger ensomhed, stress og angst?

Hørsholm har et Frivillighedscenter, hvor alle kan tilmelde sig, hvis man har lyst til at være frivillig og række hånden ud til andre, der har brug for det. Fx er der Børns Voksenvenner, hvor du som voksen kan være ven og rollemodel for et barn med ”spinkle familieforhold” eller på anden måde savner nærvær og stabilitet fra en voksen. Mange hørsholm’ere klarer det hele selv, men gør vi alle? Fællesskab giver håb. Også i Hørsholm.