Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

SF: Nej tak til at bytte natur og p-pladser med store byggerier

Hørsholm kommune har offentliggjort det valgte projekt til ny bydel omkring Kokkedal station. Projektet virker som det mindst bombastiske af de fire tilbud, men levner desværre ikke plads til det, der må være ambitionen: At skabe en bedre station, der understøtter brugen af offentlig transport, så vi kan nedbringe CO2’en, afhjælpe køerne på motorvejen og give frie og nemme transportmuligheder for alle.

Arkitekter forstår jo at farvelægge byggeprojekter, som forskønnes med træer, som vil være 15 år om at nå den viste størrelse, og med legende børn, som der næppe kommer mange af i de små lejligheder og seniorboliger. På østsiden af banen fjernes det skovbryn, der er til daglig glæde for pendlerne, og udskiftes med store bygningskroppe til et privat (fri)plejehjem, supermarked, parkeringshus og boliger. Hvorfor placere supermarked og parkeringshus på østsiden, når de fleste pendler kommer fra vest?

I pressemeddelelsen står, at der skulle komme 600 p-pladser mod de 380, som er i området i dag. I SF har vi fokus på at sikre mere plads til pendlerne for at støtte brugen af den offentlige transport, og det er uklart på projekttegningerne, hvor mange p-pladser, der bliver til pendlerne. Der er tegnet 2 etager med i alt ca. 200 pladser og antydet en 3. underjordisk etage. Men der skal vel graves yderligere en etage, hvis der skal blive bare et nogenlunde fornuftigt antal bilpladser.

Projektet opererer også med underjordiske p-pladser til en del af de foreslåede boliger på vestsiden. Måske tilbudsgiver har en billigere løsning på underjordiske pladser end på PH-grunden? Opnår kommunekassen så et mere økonomisk heldigt resultat ved dette projekt end ved PH-grunden, den tidligere sygehusgrund?

Cykelparkeringspladser oplyses at være 231 vest for banen. I dag er der 575 cykelstativer (vi har talt dem). I SF ønsker vi mere plads til cykler, ikke mindre. Busholdepladser og tilkørselsforhold ser også problematiske ud. En tårnbygning i mange etager til kollegieboliger ser meget bastant ud. I det hele taget ser området ud til at blive voldsomt udnyttet og man forringer samtidig området for brugerne af stationen.