Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

SF ønsker et godt niveau på alle Hørsholms plejehjem

Afsnit 2 om plejehjem af Louise Zabel og Ib Tune Olsen

Hvorfor er SF ikke forelsket i friplejehjem som resten af Hørsholm kommunalbestyrelse??

Det lyder jo ellers så godt med et frit valg mellem forskellige muligheder!

Hørsholm kommune har i dag fire kommunale plejehjem. Det ene plejehjem, nemlig Margrethelund i Rungsted, har undervejs flere gange været udliciteret til private virksomheder. Det blev dog ikke en succes nogen af gangene. I 2006 vedtog kommunalbestyrelsen, at nu skulle det være slut. Formanden for kommunens Social- og Sundhedsudvalg den gang, blev citeret for, at godt nok havde kommunen været tilfreds med samarbejdet med Danske Diakonhjem, men ”Fra politisk side har vi drøftet sammenhæng mellem pris og kvalitet, og der har vi denne gang sagt, at Hørsholm kommune er bedre.”  Så er det jo sagt på en høflig måde.

Så Hørsholms erfaringer skulle ikke tale for nye forsøg med private plejehjem. Hørsholm er ikke alene om de erfaringer. I Hørsholm lykkedes det dog i god ro og orden at flytte driften til kommunalt regi. Det er ikke givet på forhånd, for private plejehjem kan gå konkurs med store konsekvenser for kommunen, som fra den ene dag til den anden skal kunne påtage sig plejen af beboerne, uanset, hvor de oprindeligt kom fra. For friplejehjem kan optage borgere fra andre kommuner, som kan nøjes med at betale udgifter til pleje mv., mens udgifter til sundhedsydelser og sygepleje efter sundhedsloven skal betales af den kommune, hvor friplejehjemmet er beliggende.

Det er vel ikke formålet med et friplejehjem i Hørsholm at dække andre kommuners plejehjemsbehov?

SF ønsker et ordentligt service- og plejeniveau på alle kommunens plejehjem, hvor driften er gennemsigtig med ordentlige, reelle normeringer for alle beboere.