Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

SF ønsker ny inklusionsstrategi for skoler i fællesskab med brobygning til fritid og familieliv

Der skal laves en opdateret inklusionsstrategi og -handleplan for Hørsholms skoler – den nuværende er for 2014-2018. Der skal medfølge en øremærket pulje til et fast inklusionsteam på hver skole med et tværgående samarbejde koordineret af PPR. Det må ikke være hver enkel familie, der skal kæmpe en daglig kamp for hjælp til et barn, der tydeligvis mistrives. Skole eller forældre skal hjælpes ad – ikke pege fingrer ad hinanden.

Inklusionsteamet skal have de rette kompetencer og uddanne/vejlede de øvrige lærere og pædagoger og sikre bro mellem hjem og skole. Inklusion er ikke et sted; det er en følelse af at være med i det store fællesskab. Og mange børn kan godt inkluderes i den almindelige undervisning, hvis lærerressourcerne sættes derefter. Det er noget vrøvl, at larm i klassen altid skyldes børn med særlige behov. Nogle børn er musestille og lider blot i stilhed. Eller bliver hjemme, når det er værst. Og det kan vi ikke være bekendt. Vi skal have kortere skoledage, større fleksibilitet for de ansatte og flere timer med to undervisere. De fysiske rammer og et klasseloft på 24 børn er også vigtigt.