Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

SF ønsker ”omsættertabel” til at sikre reelle normeringer og kvalitet i Hørsholms daginstitutioner

Vi i SF Hørsholm glæder os over, at der omsider kommer (positive) børnepolitiske meldinger fra K og S, der har fire ud af fem pladser i børnenes udvalg. I husker nok redegørelsen fra januar 2021, der angav, at der mangler 10.044.800 kroner til vuggestuerne og 9.842.100 til børnehaverne for at komme i mål med minimumsnormeringerne. I gennemsnit er der i dag omkring 30 og 20 procent flere børn pr. voksen. Vi studser over udvalgsmedlemmernes angivelser af, at der ”kun” mangler 3 mio. kroner for at komme i mål? Det billede kan vi ikke genkende, og det tror vi heller ikke børn og forældre kan.

Ifølge redegørelsen er der ”væsentlig forskel på BUPL’s minimumsnormering, Danmarks Statistiks normering, Hørsholm Kommunes teknisk-tildelte normering (Budget 2020) og den faktuelle normering”. SF vil gerne hjælpe med at sikre reelle normeringer frem for pædagoger på taget. Kvalitet kan nemlig ikke ses i et regneark, det skal opleves. Sygdom, kurser, møder gør indhug i pædagogernes tid sammen med børnene, så der er brug for at kunne vurdere de reelle normeringer på stuerne.

Vi i SF ønsker, at vi gør ligesom i Fredensborg Kommune, hvor politikerne netop har vedtaget en ”Omsættertabel” som officielt værktøj efter to års forsøg i Humlebæk, hvor forældrene tog affære efter ringe normeringer alt for længe. Omsættertabellen hjælper til at koble og oversætte de officielle tal med virkelighedens tal på stuerne. De reelle tal indgår som en del af valgplanlægningen og med brug af dem kan vise ”sande” straksbilleder af den reelle normering på stuerne.

Tallene skal ifølge SF kobles til en ny årlig kvalitetsrapport for hver af Hørsholms institutioner, ligesom vi har for plejehjemmene. Hvorfor har vi ikke haft det hele tiden? Redegørelsen viser, ”at normeringen i de medvirkende vuggestuer varierer mellem 3,3 og 4,2 børn pr. voksen og de medvirkende børnehaver varierer mellem 6,5 og 7,3 børn pr. voksen”. I dag er der kun én overordnet rapport fra 2018(!) med henvisning til nyt tilsyn i 2020, så vi venter i spænding: Hvordan går det egentlig med kvaliteten?