Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

SF ønsker stærke fællesskaber for alle børn og unge i fritiden

Alt for ofte bliver fritidspædagogikken for vores større børn politisk nedprioriteret, fordi det hurtigt kan opfattes som ”pasning”. Men skønne, nærværende pædagoger i ”klubben” er ofte dem, der griber børnene, hvis skoledagen har været lidt bøvlet eller man er blevet uvenner med en kammerat. Dem, der ellers går hjem med en knude i maven. Pædagogerne skal ikke nå noget bestemt og har tid til at møde børnene, hvor de er. Tak.

Men lige nu er vi ikke særligt seriøse omkring disse tilbud i Hørsholm. Ung i Hørsholm for 7.-9-klasse er en god start, men rammerne er ikke særlig gunstige og med få voksne. For børnene i 4.-6.klasse lyder normeringen 1 voksen til 25,75 børn (!). Vi i SF ønsker stærke fællesskaber, og vi skal turde prioritere indsatsen, hvis vi skal fastholde og udvikle de spændende tilbud, der motiverer de mange og forskellige børn og unge, der ellers gerne vil gå i ”klub” og ikke lige synes sport er sagen.

På Usserød Skole er vi meget glade for Stampen, hvor 3. klasserne netop er startet, og hvor tilbuddet gælder til og med 6.klasse. Men grundet lave normeringer og stram økonomi er det svært at fastholde interessen fra de større børn – i 6. klasse er der vist kun en håndfuld piger, der mødes.

Kan vi gøre et ungdomstilbud i Usserød mere permanent? Fx med brug af kommunens hus Stampevej 10 som nabo til Stampen, hvor de unge kan mødes om aftenen? Hvad kan de unge få ud af det hus, ”Naboen”, hvis de selv måtte bestemme? Kan vi lave en mere smidig overgang for 6.klasse, hvor de fx én gang om ugen kan besøge ungdomsklubben om aftenen eller fra kl.17, hvor aftenen begynder med fællesspisning eller mad, der er lavet i fællesskab.

Jeg foreslår, at vi i den nye Kommunalbestyrelse 2021-2025 prioriterer børn og unge højere. Lad os lave ”Klub Hørsholm”, hvor vi sikrer glidende overgange fra skolefritidsordningen (SFO1 for 0.-3.klasse) til de mere interessebårne fritidstilbud (SFO2 for 4.-6.klasse) og ungdomsklubben (fra 7.klasse til 18 år). Lad os styrke de brede fritidsfællesskaber.