Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

SF: Renseanlæg ved Hvedehavegaard er problematisk

Hørsholm kommune og Novafos afholdt 19. august et åbent hus arrangement om planerne om nyt renseanlæg. SF i Hørsholm deltog i mødet og synes, at debatten er vigtig, før der træffes store og langsigtede beslutninger om fremtidens renseanlæg for spildevandet.

Mødets form gav anledning til en del kritiske kommentarer fra flere mødedeltagere, som åbenbart havde forventet et traditionelt møde, men efter en kort introduktion blev deltagerne henvist til fem forskellige emnestande, der var bemandet med fagfolk. Det hele foregik i ét stort lokale, så man skulle meget tæt på spørgerne og fagfolk for at høre dialogen. Et lokale til hvert emne havde gjort underværker.

I overvejelserne om placering indgik en parameter om mindst 200 meters afstand til nærmeste bebyggede område. Det var ikke muligt at få en forklaring på netop de 200 meter, men SF mener, at planlæggerne burde have forudset, at det ville skabe bekymring hos beboerne øst for motorvejen. Især lugtgener er et kendt problem ved renseanlæg, selv om det synes meget bedre håndteret i dag end for år siden.

Et kommende renseanlæg skal først stå driftsklart om 15 år! Det skaber mange års usikkerhed, så boligejerne tæt på forudser mange års vanskeligheder ved ejendomssalg. SF synes, at den foreslåede placering tæt på bebyggelserne er problematisk. En væsentlig større afstand bør være mulig.

Flere pegede på arealer ved Sjælsmark kaserne som en mulighed. Fagfolkene oplyste, at området der er fredet, men det er åbenbart ikke mere fredet, end der foregår militære øvelser. Andre mulige placeringer bla. i Rudersdal blev også berørt.

Et andet rejst spørgsmål var etablering af det kæmperør med diameter på oplyst 1,8 meter, som skal graves ned gennem Hørsholm fra renseanlægget til Øresund. Det lyder som en opgave for tunnelgravemaskinerne fra metrobyggeriet.

Trafikproblemer både under byggefasen og senere blev naturligvis også berørt. Vi i SF håber meget, at fagfolkene fik noget at spekulere nærmere over.