Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

SF: Sådan skaber vi ”verdens bedste plejehjem” i Hørsholm F

For os i SF er det er en vigtig kommunal opgave at sikre, at antallet af plejehjemspladser tilpasses behovet samt fagligt kvalificerede medarbejdere i ældreplejen og tilstrækkeligt i antal, så længst muligt i eget hjem er et attraktivt og trygt alternativ til plejehjem. Det gælder også i Hørsholm.

Værdighed og kvalitet i ældreplejen i hjemmet og på plejehjem er afgørende, men hvordan kan det opnås? En engageret og erfaren sygeplejerske, May Bjerre Eiby, har skrevet klogt herom i bogen ”Omsorgsmanifestet, Hvordan vi skaber verdens bedste plejehjem”. Hun omsætter de gode intentioner til virkelighed i sit plejehjem i Græsted. Hun understreger, at gode resultater ikke afhænger af mængden af ressourcer, eller af plejehjemmets driftsform, men af tilgangen til delopgaver og omtanken for detaljer og helhed. Hendes beboere er alle demente og på plejehjem, men hendes betragtninger er ret almengyldige.

SF Hørsholm vil gerne følge May Bjerre Eibys anbefalinger. Hørsholm har fire kommunale plejehjem, og vi vil gerne arbejde for, at der bliver skabt rum, plads og mulighed for, at de gode erfaringer kan bruges også i vores plejehjem, selvom det måske kræver, at vi gør tingene lidt anderledes, end vi plejer.

Tør I, Hørsholms kommunalbestyrelse? Vi i SF tør godt!

Læs hele vores forslag til verdens bedste plejehjem