Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

SF: Seniorboliger skal være for alle og ikke kun for de få

Pia Olsen Dyhr, Louise Zabel og Ib Tune Olsen ved indgangen til det gamle rådhus.

Ensomhed og depression fylder meget hos mange ælde og er noget af det mest usunde, man kan opleve og især i alderdommen slår det igennem med flere sygehusbesøg og drastisk nedsat livskvalitet.

SF Hørsholm har inviteret SF’s formand, Pia Olsen Dyhr forbi grunden med det gamle rådhus, hvor der netop kunne være plads til seniorbofællesskaber. De skal skabe rammen om et godt liv i de mange ekstra leveår, som Hørsholms ældste får med den stigende levealder. Lovgivningen giver nogle muligheder i dag, men det vil være en fordel med mere fleksible regler. Det har SF nationalt fokus på at gøre noget ved.

– Vi skal skabe rammer om det gode liv, og ikke kun om den plejekrævende alderdom. Det gør vi med seniorbofælleskaber hvor vi kan være sammen om hverdagen, når børnene for længst er flyttet, og hjælpe hinanden med det, vi ellers kan få svært ved sent i livet. For vi har brug for at betyde noget for andre hele livet igennem, siger Pia Olsen Dyhr (MF).

SF vil blandt andet gøre op med de rigide rammer for boliger til ældre ved at skabe plads til mere fleksible boformer, hvor plejen og hjælpen optrappes i beboerens eget hjem i takt med at behovet stiger. Her kan lovgivningen give problemer fordi de økonomiske vilkår for ældreboliger og andre almene boliger er forskellige. Det skal der findes en lovgivningsmæssig løsning på. Det skal også være blandede boliger, hvor det både er muligt at eje og leje. SF har nationalt netop været med til at beslutte, at 25% – snart 33% – af byggerierne på nye byggegrunde skal være almene boliger. SF’s lokale spidskandidat i Hørsholm, Louise Zabel ser klart potentialet i sådan en model.

– De borgerlige partier har fokus på friplejehjem og private løsninger. Vi vil skabe rammerne om det gode seniorliv for alle kommunens borgere og for alle stadier af seniorlivet. Det kan vi skabe med blandede boliger i seniorbofællesskaber, så de har steder at flytte hen inden de bliver syge og får brug for pleje”, siger Louise Zabel, der gerne ser, at byggeriet også rummer almene boliger, ligesom der bør være et fælleshus, så beboerne har et sted at mødes, holde familiekomsammen og lave fælles aktiviteter.

At behovet for seniorbofællesskaber er stort i Hørsholm, bekræfter formand for Ældre Sagen i Hørsholm, Peter Brandi:

– Vi har ikke foretaget analyser, men det er min opfattelse, at i høj grad brug for det, man i gamle dage kaldte for alderdomshjem, som man i dag kalder seniorbofællesskab eller oldekolle. Vi har behov for en boligmasse, der ligger imellem de traditionelle boliger. Altså et område hvor man kan blive gammel sammen med ligesindede. Her tænker jeg på lejeboliger/andelsboliger, man kan flytte ind i uden at være visiteret til det. Det er et man flytter hen fordi man stadig vil opleve livet, selv om man ikke har de kræfter man havde tidligere. Hvor man kan dyrke fælles aktiviteter i den udstrækning man har lyst” siger Peter Brandi, formanden for Ældre Sagen i Hørsholm.

SF foreslår nationalt:

  • At der kan bygges blandede bofællesskaber hvor nogle af boligerne er ejerboliger og andre er almene boliger
  • At beboerne ikke flytter, når de har brug for pleje svarende til et plejehjem, men at hjælpen optrappes gradvis og at den knyttes til personen og ikke til boligen. Sagt med andre ord vil det variere over tid, hvilke boliger der er plejeboliger, og hvilke der ikke er. Personalenormeringen skal naturligvis følge det aktuelle plejebehov