Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

SF: Uændret nej tak til storbyggeri ved Kokkedal station

SF er på det seneste blevet spurgt, om det tekniske valgforbund med Radikale Venstre betyder, at SF efter valget i november til kommunalbestyrelsen vil sige god for det store byggeprojekt ved Kokkedal station. Svaret er klart fortsat nej til det omfangsrige byggeri, som helt vil ændre karakteren af det grønne, åbne stationsområde. Vi går netop i smalt valgforbund for at optimere muligheden for rent faktisk at komme ind, så vi kan gøre vores indflydelse tydeligt gældende.

Projektet, der har vokset sig ganske stort, er bestemt ikke groet i SF’s have. Vi mener uændret, at området skal tilgodese den kollektive trafik med gode togforbindelser til København og Helsingør og mange buslinjer ind i landet. Det kræver gode, gratis og rigelige parkeringsmuligheder for pendlere i bil og på cykel. Et stort supermarked ved stationen vil kun skabe flere biler i området og ydermere problemer for de eksisterende butikscentre i kommunen, som meget gerne skal overleve og trives til bedste for de mange ansatte og borgerne i Hørsholm og omegn.

Hvis der snart etableres et privat plejehjem ved Klædebo med plads til 50 beboere, er der absolut ikke behov for ét mere ved Kokkedal station. Det kan måske løse behovet for plejehjemspladser i andre kommuner, men vi skal ikke underminere vore egne fire plejehjem ved at skabe mangel på kvalificeret personale, hvis to nye plejehjem skal bemandes.

Og endelig er der det med trygheden. Selvom kriminaliteten er lavere på Kokkedal Station end Rungsted Kyst Station, har 1.500 borgere i en undersøgelse på tværs af kommunen svaret, at de føler sig utrygge ved at færdes på Kokkedal Station. Vi må sige, vi ikke helt forstår hvorfor. Hvis man oprigtigt ønsker at gøre noget ved den fortælling, kunne man jo starte med at involvere alle os, der bruger stationen i, hvordan vi kunne gøre den endnu bedre. Fremfor at fælde alt det grønne og plastre det åbne område til med bygninger.