Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

SF’s handleplan for Hørsholms børn og unge 2021-2024

”I Hørsholm Kommune er vi fælles om det gode børne- og ungeliv. Vi giver alle børn og unge mulighed for at opnå deres fulde potentiale. Vi står på tæer og har høje ambitioner for børn og unges læring, trivsel og dannelse. Derfor har alle børn og unge mulighed for at udfolde sig fagligt, personligt og socialt i trygge fællesskaber med plads til forskellighed”.

Sådan skrives der i Hørsholms nye Vision for Børn og Unge 0-18 år fra 2020, og SF Hørsholm takker for det gode arbejde, der er gjort på tværs af forældre- og skolebestyrelser, repræsentanter fra special- og ungeområdet samt Børne- og Skoleudvalget for at lave en sådan fælles vision, der skal skabe fælles retning for hele 0-18 årsområdet. Fedt!

SF Hørsholm er meget enige med visionen, og vi håber at kunne være med til at sikre, at den flotte vision også bliver gennemført i praksis. Det skal være nemt at være børnefamilie i Hørsholm! Der er nemlig en del steder, der med fordel kan løftes til det bedre, og vi ønsker med denne konkretisering af områder at komme med vores bud på løsninger. Derfor skal visionen også følges op med en videre proces, hvor byens børnefamilier er med til at evaluere og inddrages i de udfordringer og eventuelle løsninger, der skal til. Vi skal alle hjælpe til at gøre Hørsholm til en rigtig god børnekommune.

Vi i SF Hørsholm har gennem længere tid indsamlet gode idéer og erfaringer fra forældre, pædagoger og andre fagfolk og interesserede, og vi har samlet det i et katalog med en handleplan for, hvordan vi kan forbedre børnelivet i Hørsholm de kommende år.

Vi lancerer det her på hjemmesiden i august 2021, hvor et nyt ”skoleår” begynder. Det er inddelt i:

rnenes første 6 år – kvaliteten skal løftes for alles skyld

Skolebørnene – Giv børn, lærere og skolepædagoger ro på!

1.fase (0.-4 klasse): Lær at lære

2. fase (5.-9.-klasse): Fællesskab giver håb

Fritiden – stærke fællesskaber for alle børn og unge i fritiden i Hørsholm

Vi håber, I vil tage godt imod vores idéer! Skriv gerne til os med konstruktive input, forslag og forbedringer – vi kan kun komme i mål sammen.

Louise Zabel

Spidskandidat for SF Hørsholm, Kommunalvalget 20