Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

STEM SF IND I KOMMUNALBESTYRELSEN!

❤💚 SF er et rødt, grønt og meget demokratisk græsrodsparti, der sætter en ære i at lytte til alle dem, der arbejder eller bruger vores fælles børnehaver, vuggestuer, skoler, SFO’er, klubber, plejehjem, ældrepleje, frivillige foreninger, kulturinstitutioner, idrætstilbud, natur og grønne områder – ja Hørsholm i det hele taget.

Hvis vi som kommune ikke gør det ordentligt, skal det siges højt og tydeligt. Ingen skal udskammes, fordi de har brug for hjælp i Hørsholm. Der skal være nemme klageadgange, og hvis det ikke er nok, skal der være en Borgerrådgiver og en whistleblowerordning til at holde os alle i ørene.

Politik skal laves på tværs af partier og sammen med alle dem, der har noget at sige. Ikke fra rådhuset, men ude i Hørsholm og sammen med alle dem, der skal bruge løsningerne. Vi skal som politikere sætte retning, visioner og prioritere penge til områderne, men løsningerne skal vi lave sammen og på tværs. Man skal ikke tromle et projekt igennem bare fordi man har flertal og travlt. Der skal være tid til at arbejde sig ordentlig igennem, så alle partier føler sig anerkendt og inddraget. Så må vi sætte hastigheden ned med færre projekter… så havde vi nok undgået de katastrofale processer omkring Hannebjerg/Lilleskolen, Fritidshuset/Ulvemosehus, PH-parken og nu Kokkedal Station. Den næste ulykke kan være, når Konservative ønsker at presse et Ungdomshus ind på fritidshjemmet Stampen, der ellers er et godt og sundt børnemiljø. Det er en dårlig løsning. Find nu en anden placering!

SF vil være konstruktiv, kritisk vagthund, fordi der er brug for at gøre tingene på andre måder end man er vant til. Vi vil arbejde tæt med de partier, der ønsker det og hvor vi sammen kan finde de bedste løsninger for og med borger. SF kan ikke få ret hver gang, men vi vil være beredte på, at det er de bedste argumenter, der skal vinde – ikke bare partifarve eller fordi det er nemmest. Politik er ikke nemt; det tager lang tid; og skal gøres sammen og på tværs, fordi det er det mest demokratiske for et fælles Hørsholm.