Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

Tag: ældre

SF: Seniorboliger skal være for alle og ikke kun for de få

Ensomhed og depression fylder meget hos mange ælde og er noget af det mest usunde, man kan opleve og især i alderdommen slår det igennem med flere sygehusbesøg og drastisk nedsat livskvalitet. SF Hørsholm har inviteret SF’s formand,… Read More

SF: Sådan skaber vi ”verdens bedste plejehjem” i Hørsholm F

For os i SF er det er en vigtig kommunal opgave at sikre, at antallet af plejehjemspladser tilpasses behovet samt fagligt kvalificerede medarbejdere i ældreplejen og tilstrækkeligt i antal, så længst muligt i eget hjem er et attraktivt… Read More

Værdig alderdom: Ud ad bagdøren eller æres med sang?

Hvordan vil man selv gerne forlade dette liv? For nogle dage siden var der stor avisomtale af en oplevelse, som plejehjemsbeboere på et plejehjem i Fredensborg kommune oplevede som chokerende og uværdigt: En kiste blev listet ud af… Read More

SF: Friplejehjem er med en del indbyggede risici for kommunen

I et læserbrev anbefaler Mogens Buch-Larsen hurtig etablering af et (privat) friplejehjem blandt andet baseret på påstand om, at ”der er ganske mange penge at tjene ved at få den bedst mulige drift af plejehjemmene”. Hvordan skulle det… Read More

SF Hørsholm: Plejehjem er en kommunal kerneydelse

Af Louise Zabel og Ib Tune Olsen I Hørsholm Kommunes udbud af arealet omkring Kokkedal station ønskes et friplejehjem. Der synes bred tilslutning i kommunalbestyrelsen til, at kommunen ikke selv direkte skal medvirke til at dække behovet for… Read More