Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

Tryghed og udvikling for Hørsholms små

Af  Louise Zabel  og Ib Tune Olsen, SF’s dynamiske duo til kommunevalget 2021

I reklamebrochuren for Hørsholm kommune beskrives mange af kommunens fortræffeligheder – med rette. Således fremhæves folkeskolerne som værende i top med hensyn til faglighed og trivsel. Det havde også været rigtig fint, hvis daginstitutionsområdet kunne have været nævnt som værende rigtig godt. Det må desværre vente til en senere udgave af brochuren, når forholdene fortjener at blive fremhævet.

SF har kæmpet for området og fået en lov om minimumsnormeringer igennem og fået afsat betydelige beløb på Finansloven, som skal hjælpe kommunerne til at forbedre dette område. Målet om max. 3 vuggestuebørn pr. voksen og max. 6 børnehavebørn pr. voksen er langt fra opnået i Hørsholm. Her tyder aktuelle opgørelser på henholdsvis 3,9 og 7,2 børn pr. voksen. Altså 30% og 20% flere børn end lovmålet.

I Hørsholm er andelen af uddannede pædagoger heller ikke imponerende: 38% i vuggestuer og 28% i børnehaver.

Hvordan afspejles disse forhold så i dagligdagen? Kommunen skal efter loven føre pædagogisk tilsyn med daginstitutionerne. Nogle kommuner offentliggør f.eks. på deres hjemmeside resultatet af tilsynet. Københavns kommune viser alle institutioners tilsynsresultater, både de positive og de områder, hvor der er plads til forbedringer. Det er jo meget relevant information for tilflyttere og for interne borgere, som søger en ny institution. Det kan også skabe inspiration imellem institutionerne.

En tilsvarende åbenhed synes ikke at være tilfældet i Hørsholm. Her findes oplysning om, hvordan tilsynet gennemføres, og hvad der fokuseres på, men på kommunens hjemmeside kan kun ses en generel sammenfatning for alle institutioner under ét. Daginstitutionsområdet er altså et område, hvor der helt klart er muligheder og behov for forbedringer.