Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

Udsigt til P-kaos ved Kokkedal station?

af Louise Zabel og Ib Tune Olsen

Et flertal af Hørsholm kommunalbestyrelse har nu udbudt arealet på 25.600 m2 omkring Kokkedal station til salg.

I oktober 2019 viste en optælling 317 parkerede biler på arealet, hvilket blev beskrevet som en belægningsgrad på over 100%. Derfor blev der da også i marts måned 2020, da kommunalstyrelsen drøftede rammerne for udbud af arealet, talt om minimum 400 pendlerparkeringspladser.

Nu udbydes arealet med mulighed for opførelse af et plejehjem med 50-80 plejeboliger, og indenfor et samlet bebygget areal på 12.600 m2 desuden mange boliger samt en dagligvareforretning på indtil 1200 m2.

Alt dette nybyggeri vil naturligvis lægge beslag på en væsentlig del af de nuværende parkeringsarealer og i sig selv betyde behov for rigtig mange flere parkeringspladser.

Udbudsvilkårene stiller alene krav om minimum 250 parkeringspladser. Det ser helt uforståeligt ud. Udbudsmaterialet taler ikke længere om et parkeringshus, men parkeringsanlæg. Parkeringsanlæg lyder mere tilforladeligt end parkeringshus i måske mange etager, men parkeringskaos er vel uundgåeligt, hvis der ikke bygges parkeringshus i højden.

SF i Hørsholm er enig med mindretallet i kommunalbestyrelsen om, at der lægges op til alt for massivt byggeri ved Kokkedal station.

De alt for få parkeringspladser vil også skade Kystbanens muligheder for at udbygge en god kollektiv transport som alternativ til trængsel på vejene mellem Hørsholm og Hovedstadsområdet.