Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

Værdig alderdom: Ud ad bagdøren eller æres med sang?

Hvordan vil man selv gerne forlade dette liv?

For nogle dage siden var der stor avisomtale af en oplevelse, som plejehjemsbeboere på et plejehjem i Fredensborg kommune oplevede som chokerende og uværdigt: En kiste blev listet ud af plejehjemmet gennem fællesarealet.

Kan det gøres bedre? Ja, absolut.

I en særdeles læseværdig bog ”Omsorgsmanifestet” ”Hvordan vi skaber verdens bedste plejehjem” beskriver May Bjerre Eiby, hvordan livets afslutning bør ske med værdighed og respekt. På hendes plejehjem for demente i Græsted, er der faste regler for de pårørendes og beboernes medvirken ved livets afslutning.

De pårørende indvies i og medvirker i en værdig livsafslutning, hvis det er muligt og de ønsker det.

De pårørende og beboerne samles omkring kisten i fællesrummet. Der siges nogle få ord, og en sang valgt af de pårørende synges i fællesskab – den afdøde ”udsynges”. Bagefter skåles med et lille glas portvin. Nogle gange har beboerens familie blomster med, og så får alle beboere en blomst til at lægge på kisten. Samlet følger alle kisten ud og samles ved rustvognen og følger i stilhed, at rustvognen forlader plejehjemmet, og alle vender tilbage til fællesrummet. En beboer har forladt stedet, men samtidig givet rum til en ny beboer til fællesskabet.

Sådan kan det også gøres!