Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

SF og Verdens bedste plejehjem

Sådan skaber vi ”verdens bedste plejehjem” i Hørsholm For os i SF er det er en vigtig kommunal opgave at sikre, at antallet af plejehjemspladser tilpasses behovet samt fagligt kvalificerede medarbejdere i ældreplejen og tilstrækkeligt i antal, så længst muligt i eget hjem er et attraktivt og trygt alternativ til plejehjem. Det gælder også i Hørsholm.

Værdighed og kvalitet i ældreplejen i hjemmet og på plejehjem er afgørende, men hvordan kan det opnås? En engageret og erfaren sygeplejerske, May Bjerre Eiby, har skrevet klogt herom i bogen ”Omsorgsmanifestet, Hvordan vi skaber verdens bedste plejehjem”. Hun omsætter de gode intentioner til virkelighed i sit plejehjem i Græsted. Hun understreger, at gode resultater ikke afhænger af mængden af ressourcer, eller af plejehjemmets driftsform, men af tilgangen til delopgaver og omtanken for detaljer og helhed. Hendes beboere er alle demente og på plejehjem, men hendes betragtninger er ret almengyldige. SF Hørsholm vil gerne følge May Bjerre Eibys anbefalinger. Hørsholm har fire kommunale plejehjem, og vi vil gerne arbejde for, at der bliver skabt rum, plads og mulighed for, at de gode erfaringer kan bruges også i vores plejehjem, selvom det måske kræver, at vi gør tingene lidt anderledes, end vi plejer.

Tør I, Hørsholms kommunalbestyrelse? Vi i SF tør godt!

Vores fokusområder for de ældre i Hørsholm

Ældreområdet rummer mange elementer, men SF har bla. fokus på:

Et fysisk sundt og aktivt liv

– Gode rammer for livet som ældre mht. naturadgang, transport, indkøb m.v.

– Gode tilbud til fysisk (gen)optræning og fysisk vedligeholdelse

– Gode tilbud om deltagelse i sportsaktiviteter og naturoplevelser ved gang- og cykelture

Et godt socialt liv

– Tilbud om interessefællesskaber og deltagelse i kulturelle tilbud

– Støtte til besøgstjenester og styrkelse af brugen af dagcentrene for at sikre samvær for ældre

– Støtte til samvær imellem generationer. Unge skal i kontakt med ældre. De kan hjælpe med lidt praktiske ting, og de ældre kan hjælpe de unge med lektier og livets vanskelige spørgsmål

ngst muligt i eget hjem

– Det skal fremmes, at man kan leve længst muligt i eget hjem. Det skal sikres ved flere egnede ældreboliger, evt. bofælleskaber

– Kvaliteten i ældreplejen skal være så god, at længst muligt i eget hjem er et attraktivt og trygt alternativ til plejehjem

– Ikke alle har pårørende, der kan hjælpe eller råbe kommunen op, så vi skal forbedre det forebyggende arbejde i de ældres hjem

Værdig pleje og omsorg

– Kommunens pleje og omsorg for svage og ældre skal generelt være præget af værdighed

– Kredsen af hjælpere omkring en person skal være begrænset, stabil og meget engageret.

– Hjælperne skal være faguddannede, omsorgsfulde og empatiske

Plejehjem med værdig omsorg

– Antallet af plejehjemspladser skal følge behovet og sikre mod lange ventetider, hvor der kompenseres med ekstra god hjemmepleje

– Fast tilknyttet plejehjemslæge skal sikre færre hospitalsindlæggelser og bedre medicinering – også i ydertimerne

– Plejehjemmenes medarbejdere skal være veluddannede og åbne for samarbejdet med pårørende. De ældre skal hjælpes til at blive så selvhjulpne som muligt og få en tid rig på positive oplevelser og kærlig omsorg

– SF finder, at plejehjem er en kommunal kerneopgave, hvor private firmaer ikke skal operere for at tjene penge med risiko for kommunale tab

Et lokalt hospice

– Hørsholms borgere skal kunne tilbydes plads på et hospice, der er nemt at besøge med offentlig transport