Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

Vi skal have en genopretningsplan for børneområdet med flere pædagoger på stuerne

Der skal findes 20 mio. kroner i budget 2021-22, hvis vi skal nå minimumsnormeringerne
Af Louise Zabel, spidskandidat for SF ved kommunalvalget 16. november 2021

I ”Redegørelse for normering på dagtilbudsområdet i Hørsholm Kommune” kaster Center for Dagtilbud og Skole på et møde i Børne- og skoleudvalget 21. januar 2021 lys over, hvor grelt det står til på 0-6 års området i vores kommune, der jo gerne vil lokke flere børnefamilier til. Redegørelsen er et godt skridt på vejen og er da også iværksat af udvalget 20. februar 2020 samt Budgetaftale 2020-2023.

For vi er langt fra at nå de lovbestemte minimumsnormeringer med 3 børn pr. voksen i vuggestuen og 6 børn pr. voksen i børnehaven. Selv med pengene de kommende år fra Folketinget vil der mangle omkring 10 mio. kroner i vuggestuerne og 10 mio. kroner i børnehaverne. De penge må og skal findes i efterårets budgetforhandlinger 2021-22 – Børnene, familierne og de voksne på stuerne trænger gevaldigt!

Og hvad skal pengene bruges til? Vi skal sikre kompetente, uddannede pædagoger og pædagogiske assistenter. Også her er vi i Hørsholm håbløst bagud. Kun 38% pædagoger i vuggestuerne og 28% i børnehaverne i gennemsnit! I redegørelsen udtrykkes det meget diplomatisk: ”Andelen af pædagoger er forholdsvist lavt i både vuggestue og børnehave i betragtning af, at daginstitutionerne tildeles ressourcer til en pædagogandel på 53%.”. Ja, det må man nok sige!

I SF ønsker vi en ”genopretningsplan” for området. I en tidligere periode (med samme politiske flertal som nu) fandt man besparelser ved at nedsætte pædagogandelsprocenten i budgettildelingen fra 60% til 53%, som man er langt fra at overholde. SF’s forslag er at komme tilbage på en budgettildeling med 60% pædagoger og 40% medhjælpere. I Rudersdal er den fx 62-68% – fordi man gerne vil sikre kvalitet. I Hørsholm skal vi have et krav om, at pengene rent faktisk bruges på uddannede voksne på stuerne. I dag er hele 46% ikke-fagligeuddannet personale i vuggestuerne og 51% i børnehaverne! Kvalitet for børn kræver flere voksne med fagkompetencer, og det kræver et godt arbejdsmiljø og -vilkår, som politikerne i Hørsholm skal tage ansvar for. Det haster!